Wreszcie można publicznie wskazać w sposób jasny i przekonujący sprawcę, który jest winien zestrzelenia samolotu pasażerskiego MH17 nad Ukrainą w dniu 17 lipca 2014 r., oraz odpowiedzieć dlaczego do tego doszło. Cały zamach, który zostanie tutaj w pełni udokumentowany, pokazuje jednoznacznie kto musiał popełnić to morderstwo na locie MH17 (298 osób). Zostało ono dokonane z powodu silnej obsesji jednego ze światowych przywódców. Dla tej osoby zbrodnia ta musiała być po prostu dokonana właśnie w tym czasie.

Pełny przypadek lotu MH17 zostanie przedstawiony tutaj i poddany pod publiczny osąd, albowiem żaden sąd, który jest uprawniony do wniesienia tej (lub każdej innej) sprawy o morderstwo MH17, nie ma woli tego uczynić, a także dlatego, że dowody w sprawie z 17 lipca 2014 r. są przytłaczające i nie zostały dotychczas wzięte pod uwagę, co więcej, dowody te są akceptowane przez obydwie strony. Niestety nadal pozostają one skutecznie ukrywane przed opinią publiczną w Stanach Zjednoczonych i krajach sojuszniczych. Niniejszy raport, który jest pierwszym całościowo przedstawiającym całą tę sprawę, został wysłany do wszystkich mediów informacyjnych w krajach anglojęzycznych, aby każde z nich, które chce zapewnić swoim odbiorcom dostęp do tych niekwestionowanych i rozstrzygających dowodów w sprawie MH17, mógł zrobić to publikując ten artykuł. Każdy z adresatów tego raportu, który go nie opublikuje, dowiedzie tym samym, że nie chce aby jego odbiorcy mieli dostęp do rozstrzygających dowodów w sprawie lotu MH17, ponieważ artykuł ten jest udostępniany wszystkim bezpłatnie, tak więc nie ma innego powodu, aby go nie publikować.

Zostaną opisane kompletne dowody, a wszystkie rozstrzygające dowody zostaną powiązane z osobami, które zestrzeliły 17 lipca 2014 r. malezyjski samolot pasażerski MH17 a także z tymi, które tego zażądały.

Ten artykuł rozpocznie się od wykazania rzeczy najważniejszej i zostanie to zademonstrowane za pomocą linków do najbardziej przekonujących dowodów ze wszystkich. Jest to dowód, który absolutnie wskazuje, że oficjalne dochodzenie prowadzone przez Holandię w tej sprawie jest umyślnym i całkowitym oszustwem. Oszustwem, które zostało już rozstrzygnięte przez rząd rosyjski. (Niderlandy kierowały śledztwem, ponieważ 196 spośród 298 ofiar morderstw było Holendrami). Szczegółowe odpowiedzi udzielone przez Rosję, stanowiły nie tylko wyraźne obalenie holenderskiej wersji o rosyjskiej winie, ale także (i na podstawie tych samych dowodów, które oficjalne śledztwo ujawniło w dniu 24 maja 2018 r.) dostarczyły wciąż niepodniesione (ale nadal skutecznie ukryte) dowody rzeczywistej i bezspornej winy Ukrainy w tym masowym morderstwie. Dowód ten, wskazujący na oszustwa holendrów, prowadzi śledztwo w dużej mierze do ostatecznego wniosku, odnośnie do kogo osoba ta zażądała od Ukrainy popełnienia tego przestępstwa.

Nawiasem mówiąc, rząd holenderski częściowo sfinansował zamach stanu, który w lutym 2014 r. obalił rząd Ukrainy i zainstalował na jego miejscu nowy reżim, który to jest powiązany z rządem Stanów Zjednoczonych i faktycznie doprowadził do zestrzelenia MH17. Ponadto rząd Holandii nie zachował neutralności, w przypadku katastrofy którą badał. Jak można zobaczyć, rząd holenderski był największym pojedynczym udziałowcem ukraińskiej telewizji Hromadske TV, która propagowała eksterminację mieszkańców dawnego, ukraińskiego regionu Donbas. Ten separatystyczny region w ponad 90% zagłosował na demokratycznie wybranego prezydenta Ukrainy, który został później obalony przez administracje Obamy. Ta przeprowadzana na Ukrainie operacja, jest przedłużeniem historii skorumpowanego, nazistowskiego księcia Bernharda, który w 1954 r. założył w Holandii tajną grupę Bilderberg. Jej celem było koordynowanie wysiłków NATO zmierzających do tego, by Stany Zjednoczone i ich sojusznicy ostatecznie zdominowali świat. Został on zatrzymany w 1976 roku, w związku z przyjęciem łapówki w wysokości miliona dolarów od Lockheed Corporation. Holenderskiemu, ukrytemu państwu można przypisywać wszystko prócz tego, że jest sprawiedliwe.

Tak więc Rosja odpowiedziała w dniu 17 września 2018 r., wykorzystując raport duńskich śledczych, aby obalić przypisanej jej czyny i niezbicie udowodnić winę Ukrainy jako faktycznego sprawcy tego morderstwa. W związku z tym w skład holenderskiej ekipy wchodzi prawdziwy sprawca – Ukraina, a nie tylko holenderski rząd, który pomógł obalić poprzednią i demokratycznie wybraną władze Ukrainy a także wypromować obecny ukraiński reżim w lutym 2014 r., na kilka miesięcy przed zestrzeleniem MH17, co wynikało z zamachu stanu przeprowadzonego przez USA.

Większość czytelników, którzy będą klikać w zamieszczone tu linki, będzie zszokowana. To, co ich zaskoczy to kaliber wskazanych dowodów, albowiem niemal żadne z nich nie zostały opublikowane na Zachodzie (z wyjątkiem streszczeń w mniej niż pół tuzina mało znanych mediów informacyjnych, a nawet tam nie ostały one udokumentowane tak jak dokonano tego tutaj).

Zamieszczone linki dokumentują i w pełni udowadniają ten oszałamiający zwrot oskarżenia z Rosji na Ukrainę jako winnego. Dokumentacja cytowana przez Ukrainę i członka zespołu dochodzeniowego – Holandię oskarżających Rosję w dniu 24 maja 2018 r., zawierała wcześniej nierozpoznane szczegóły sprawy (które zostały po raz pierwszy wskazane w rosyjskiej prezentacji z 17 września 2018 r.), które niezbicie wskazują Ukrainę jako sprawcę. W konsekwencji, reakcja Rosji została zignorowana na Zachodzie pomimo tego, iż prezentacja została oparta na tych samych dowodach, na których został stworzony holenderski raport końcowy. Tak więc dowody wskazane przez Rosjan są identyczne z tymi wskazanymi przez holenderski zespół a zatem same dowody nie są tutaj kwestionowane.

Obecny artykuł jest pierwszym, który uwypukla szczególnie szokujące, kluczowe dane przedstawione w rosyjskiej prezentacji z 17 września, która dowodzi winy Ukrainy ponad wszelką wątpliwość. Udowadnia ją na podstawie tego samego materiału dowodowego, który został wskazany przez zespół ukraiński w ich prezentacji cztery miesiące wcześniej. Wykorzystanie dowodów przeciwnej strony do wykazania jej winy jest waśnie tym co sprawia, że ta zmiana jest oszałamiająca.

Ukraińska strona będąca członkiem zespołu dochodzeniowego z Holandii, nadal nie chce się odnieść do rosyjskiej prezentacji, która jest odpowiedzią na ukraiński raport z 24 maja. Zachodnie media niemal całkowicie zignorowały odpowiedź Rosji. Jedna z holenderskich gazet doniosła o tym, ale odrzuciła je, koncentrując się na podrzędnej części. Ich reportaż skupił się na: “Rosja twierdzi, że zapis wideo, który został wykorzystany przez śledczych do odtworzenia trasy transportu rakiet na Ukrainę były zmanipulowany”. Jednakże część rosyjskiej prezentacji, która zostanie omówiona w niniejszym artykule, została całkowicie pominięta w holenderskim artykule, który jak zobaczymy, nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek zarzutami o fałszowanie zapisu wideo. Brytyjska BBC również skupiła się na “zmanipulowanym dowodzie”, który rosyjska odpowiedź wskazała. Natomiast Washington Post brzmiał “Kto rozpowszechnia dezinformację o katastrofie MH17? Podążamy za śladem na Twitterze”, a następnie skupili się na tym, jak spolaryzowana jest opinia publiczna w sprawie MH17. Zachodnie media były praktycznie całkowicie wypełnione błędami i dezinformacją, co każdy będzie mógł sam przyznać po zapoznaniu się z przedstawionymi w tym artykule dowodami.

Odpowiedź Rosji udowodniła ponad wszelką wątpliwość, że ten samolot został zestrzelony przez ukraiński rząd i że zachodnie (tj. sprzymierzone z USA) media ukrywają ten kluczowy, historyczny fakt, a Zachód wciąż brnie w kolejne kłamstwa na temat zestrzelenia lotu MH17.

Te kłamstwa są podstawą amerykańskich i unijnych antyrosyjskich sankcji, które nadal pozostają w mocy, pomimo iż 17 września zostało jednoznacznie wykazane, iż zostały one podniesione w oparciu o kłamstwa. A zatem, dalsze ukrywanie tych kłamstw jest kluczowe dla samych kłamców. To jest powód, dla którego niesamowicie szczegółowa prezentacja strony rosyjskiej z 17 września, została praktycznie zignorowana, a wszystko to w celu ochrony faktycznych winowajców. Dowody tutaj wskazują jednoznacznie, że sankcje te są niczym innym, jak oszustwem przeciwko Rosjanom i zbrodniami przeciwko Rosji – kolejnymi, trwającymi zbrodniami, które do tej pory były i pozostają skutecznie ukrywane.

Czytelnik może tu zobaczyć i samodzielnie rozważyć wszystkie rozstrzygające dowody w sprawie MH17 – można to osiągnąć za pomocą linków zamieszczonych w tym artykule. W odróżnieniu od zachodnich wiadomości, ten artykuł nie zakłada z góry zaufania jakim mają go obdarzyć czytelnicy. Zamiast tego zapewnia wszystkim czytelnikom dostęp do faktycznych dowodów – dowodów które są akceptowane przez obydwie strony. Linki tu zamieszczone służą zbadaniu ich przez każdego sceptyka.

Sceptycyzm w osądzaniu czegokolwiek jest nie tylko dobry, ale ma zasadnicze znaczenie dla postrzegania sprawiedliwości. Zaufanie nigdy nie powinno być udzielane, powinno być jedynie zdobywane. W przeciwnym razie, żadna demokracja nie będzie w stanie funkcjonować. Tylko dyktatura może funkcjonować w kraju kontrolowanym przez kłamstwa i kłamców. W kłamcach pokładane jest zaufanie ludzi, którzy im wierzą. Zatem ślepa wiara we wszystko lub w każdego, może zniekształcić zdrowy osąd. Sposobem przetestowania przedstawionej tu sprawy jest kliknięcie w wybrany link w celu zobaczenia i sprawdzenia dowodów. Bez sprawdzania (zwykle poprzez wybiórcze sprawdzanie) dowodu, żaden czytelnik nie może rozsądnie ocenić żadnego przypadku. Dyktatura jest prawie nieunikniona w kraju, w którym kontrola faktycznych dowodów nie jest normą. Większość “mediów” nie umożliwia nawet takiego wybiórczego sprawdzania. Właśnie dlatego media informacyjne są tak naprawdę często mediami propagandowymi..

Oto kompletny przypadek lotu MH17, dostępny dla każdego czytelnika w celu indywidualnego osądu.

Ostatni komunikat pochodzący z oficjalnego zespołu, zwanego przez Holandię “Połączonym Zespołem Śledczym” (JIT), pochodzi z dnia 24 maja 2018 r. i nosił tytuł “Aktualizacja w kryminalnej sprawie MH17“. Oto co mówił:

JIT jest przekonany, że zestaw BUK-TELAR (pocisk i wyrzutnia), który był użyty do zestrzelenia MH17, pochodzi z 53 Brygady Przeciwlotniczej (zwanej dalej 53 brygadą), jednostki rosyjskiej armii spod Kurska w Federacji Rosyjskiej. … Te cechy charakterystyczne zostały porównane z wieloma zdjęciami BUK-TELAR, zarówno ukraińskimi jak i rosyjskimi. Jedynym zestawem BUK-TELAR, w którym znaleziono również kombinację tych cech, jest BUK-TELAR, który został nagrany kilka razy, w momencie, kiedy dołączył do konwoju 53 brygady w dniach 23 – 25 czerwca 2014 r.

W związku z tym JIT zakłada, że w strukturach 53 Brygady i kręgu ludzi w niej służących, posiadano odpowiednią wiedzę na temat operacji, w której ten konkretny zestaw BUK-TELAR został użyty. … Już we wrześniu 2016 r. JIT ujawnił, że MH17 został zniszczony pociskiem BUK z serii 9M38. …

Obudowa silnika rakietowego pokazuje numer 9 д 1318869032.

Typowym przedstawieniem sprawy dla zachodnich mediów, było sprawozdanie CNN tego samego dnia, 24 maja 2018 roku. Nagłówek mówił: “Pocisk, który trafił MH17″ należał do rosyjskiej armii“. Stwierdzono: “W tym czasie, obszar ten znajdował się pod kontrolą prorosyjskich separatystów” – mówił Fred Westerbeke, główny prokurator z Prokury Krajowej Holandii. Wyrzutnia Buk serii 9M38 “została przetransportowana z terytorium Federacji Rosyjskiej a następnie powróciła na to terytorium Federacji Rosyjskiej tuż po całym zajściu”.

Strona ukraińska stwierdziła, że w końcu znalazła dowody, które pozwoliłyby im ostatecznie obwinić Rosję o zestrzelenie samolotu MH17. Tak więc już następnego dnia, 25 maja, brytyjski Telegraph pisał “Holandia i Australia domagają się odszkodowania dla ofiar MH17, tym samym oskarżając Rosję o zestrzelenie samolotu” i poinformował, że “Australia i Holandia powiedziały, że Rosja ponosi prawną odpowiedzialność, za zestrzelenie samolotu przelatującego nad Ukrainą w 2014 roku i będą domagać się odszkodowań dla krewnych 298 zabitych osób. To żądanie odszkodowania od Rosji pojawiło się dzień po tym, jak holenderskie, międzynarodowe śledztwo zakończyło się stwierdzeniem, że rosyjskie wojsko rozmieściło wyrzutnię ziemia-powietrze Buk, która zestrzeliła samolot. “

Cztery miesiące później, 17 września 2018 r., Rosyjskie Ministerstwo Obrony umieściło odpowiedź na YouTubie, zatytułowaną “Briefing na temat nowo odkrytych dowodach dotyczących katastrofy samolotu MH17“. Ministerstwo Obrony przedstawiło rzeczywistą historię pocisków i wyrzutni Buk, które Ukraina i inne rządy komisji JIT twierdziły, że zniszczyły one MH17. (JIT obejmuje cztery kraje, Holandię, Ukrainę, Belgię i Australię, a piąta – Malezja, która dołączyła później, po tym, jak ostatecznie zgodziła się udzielić Ukrainie prawa weta, wobec wszelkich wniosków, które zespół opublikuje. Współpraca Malezji rozpoczęła się w dniu 4 grudnia 2014 r., ale to, czy Malezja rzeczywiście mogła odgrywać istotna rolę w “dochodzeniu”, nie jest jasne.) Rosja od momentu prezentacji JIT z dnia 24 maja, znalazła wszystkie numery seryjne, 8868720 oraz 1318869032 i 9M38 (jak widać na zamieszczonym na YouTube “Briefingu“), które jak się okazuje, po nabyciu tej wyrzutni i rakiety przez Ukrainę w 1986 r. od Rosji, pozostawały od tamtego momentu zawsze na terytorium Ukrainy i nigdy więcej nie pojawiły się na terenie Rosji. A więc jeśli dowody dostarczone przez JIT są autentyczne, jak twierdzi ukraińska grupa, to wskazują one wprost na Ukrainę. Jest to dowodowy szach-mat przeciwko stronie ukraińskiej.

Z upływem lat dokładna przyczyna zestrzelenia malezyjskiego samolotu pasażerskiego MH17 w 17 lipca 2014 r. staje się coraz jaśniejsza, pomimo uporczywych, ciągłych prób zwodzenia społeczności przez zachodnie media, których celem jest ukrywanie i trzymanie z dla od publicznego dyskursu obecnie niepodważalnego dowodu (przedstawionego tutaj), który jasno pokazuje, kto faktycznie zestrzelił ten pasażerski samolot.

W latach, które upłynęły od napisania mojego artykułu z dnia 24 sierpnia 2014 r. pod tytułem Śledztwo MH-17: Poufna umowa z 8 sierpnia zostaje ujawniona: winny zestrzelenia malezyjskiego samolotu nad Ukrainą pozostanie nadal w ukryciu“, kluczowym faktem oficjalnego “dochodzenia”, było tak naprawdę przyznanie rządowi Ukrainy możliwości weta wobec wszelkich oficjalnych ustaleń, które zostałyby opracowane przez Połączony Zespół Śledczy (Joint Investigative Team). 20 listopada 2014 r. w rosyjskiej telewizji podano, że “Holenderski rząd odmawia ujawnienia” tajnej umowy dotyczącej zestrzelenia lotu MH17” i poinformował, że holenderskie wydawnictwo naukowe Elsevier, złożyło oficjalne zapytanie do rządu w sprawie tej poufnej umowy zgodnie z ustawą o wolności informacji w tym kraju. Tymczasem rząd po prostu odmówił, tym samym nie mając zamiaru przestrzegać panującego w Holandii prawa. Przywódcy zachodnich państw najwyraźniej chcą, aby czarne skrzynki i wiele innych elementarnych danych, pozostały nadal w ukryciu, co więcej, cztery państwa które podpisały tę tajną umowę, miały na celu zezwolenie rządowi Ukrainy na zablokowanie jakiegokolwiek obciążającego go raportu w sprawie zestrzelenia MH17. Jednak dodatkowe dowody stały się jawne, a wszystko to potwierdza i wzbogaca o kolejne szczegóły niezbędne do wyjaśnienia, które po raz pierwszy zostały podniesione przez emerytowanego, niemieckiego pilota Lufthansy Petera Haisenko, który w swoim niezależnym śledztwie doszedł do wniosku, że myśliwce należące do rządu ukraińskiego umyślnie zestrzeliły ten cywilny samolot. Nie wykluczył możliwości jednoczesnego użycia wraz z myśliwcami, pocisku rakietowego Buk ale tym samym wyjaśnił, że w tym zajściu użyto co najmniej jednego myśliwca.

Jednakże, jeśli te części pocisku Buk, które były przedmiotem prezentacji niderlandzkiego zespołu 24 maja, zostały faktycznie odzyskane z miejsca katastrofy jak twierdzi zespół, wtedy rakieta Buk również musiała uderzyć w MH17. Istniało jednak zasadnicze pytanie – czy Buk został wystrzelony przez żołnierzy pracujących dla Ukrainy, czy dla Rosji (czy też dla separatystów Donbasu, którzy współpracowali z Rosją – w wersji, która była oryginalną wersją wydarzeń w mediach na Ukrainie i w Ameryce).

Ustalenie tego która wersja zdarzeń jest prawdziwa, stopniowo stało się prostsze, pomimo faktu kontynuacji poufnej umowy (w tym weta Ukrainy dla wszelkich nowych “odkryć i ustaleń”) w odniesieniu do zawartości czarnych skrzynek, amerykańskich zdjęć satelitarnych i ukraińskich zapisów radarowych monitorujących ruch lotniczy oraz innych źródeł dowodów, które są nadal utrzymywane w tajemnicy przez Zachód i nie są dostępne dla ich mediów, ani nikogo spoza ścisłego, oficjalnego kręgu zachodnich agencji wywiadowczych.

W dniu 17 września 2018 r., Rosja faktycznie ujawniła jawne, kłamliwą narrację JIT w dniu 24 maja 2018 r., a Zachód (sojusznicy USA) całkowicie zignorował ten ostateczny dowód, który rzeczywiście był przedstawiony w prezentacji samego JIT, i na który Rosja wskazywała, aby nie było już uzasadnionych wątpliwości, co do celowych i wciąż trwających oszustw Zachodu dotyczących całej sprawy MH17.

Zupełnie zignorowane w ukraińskim zespole “wyjaśnienie przyczyny”, dlaczego ukraińska kontrola lotów, skierowała pilota MH17 w strefę konfliktu, w którym toczyła się wojna domowa i gdzie operowały ukraińskie samoloty. Pilot MH17 został poinstruowany przez ukraińską kontrolę ruchu lotniczego, aby podążył tą trasą zamiast tej, którą zaplanowała linia lotnicza i która była domyślną trasą lotu, podczas trwającej na Ukrainie wojny domowej. Było to dalece nietypowe i przyczyniło się do zagłady MH17. Oczywiście, tylko rząd Ukrainy mógł i zrobił to, zmienił trasę tylko dla tego jednego samolotu. Mimo to, holenderski zespół nadal obwinia Rosję i ciągle posiada zaufanie Zachodu, ale nie Rosja.

Rosja nieustannie prowadzi własne dochodzenie dotyczące MH-17. W jego trakcie 17 września, Rosja nie tylko dostarczyła dalszych informacji na temat tego, jak faktycznie doszło do zestrzelenia (nie była to pomyłka, jak twierdzi Zachód), ale w swoich poprzednich prezentacjach, ujawniła również absurd niemożności “wyjaśnienia” przez rząd ukraiński tego wydarzenia (że użyto tylko rakiety Buk), co jest “wyjaśnieniem”, będącym nieustannie, bezwarunkowo i niezachwianie powtarzanym przez urzędników w Waszyngtonie, Europie i NATO, a także przez Zachód i jego media informacyjne. Jak wyjaśnił mój reportaż z 24 sierpnia 2014 r., tajne porozumienie z 8 sierpnia zostało podpisane przez cztery rządy, które utworzyły zespół JIT i którym zostały przekazane przez Malezję czarne skrzynki w celu ich analizy. Jednocześnie JIT przyznała rządowi ukraińskiemu prawo veta w stosunku do co zostanie stwierdzone w oficjalnym raporcie, a co prawdopodobnie jest powodem, dla którego późniejsze, oficjalnie opublikowane sprawozdanie na temat tych czarnych skrzynek nie mówiło w zasadzie niczego, co było bezczelną zniewagą dla rodzin 298 ofiar. Założono, że wszyscy ci ludzie będą pokładać wiarę w końcowy raport i nie będą sceptycznie nastawieni do zespołu JIT.

Choć Rosja nie posiada tych czarnych skrzynek (które przypadkiem zostały przekazane przez prorosyjskich separatystów przedstawicielowi rządu malezyjskiego, który z kolei przekazał je rządowi Holandii zamiast Rosji – najwyraźniej ufając Niderlandom bardziej niż Rosji lub nawet samym sobie), Rosja posiada i publicznie ujawnia dowody, które są rozstrzygające same z siebie i są w 100% zgodne z rekonstrukcją wydarzeń przedstawionych przez Haisenko, niezależnie od tego, czy Buk był użyty czy nie. Telewizja rosyjska przedstawiła w październiku 2014 r. 25-minutowy film dokumentalny o tym wydarzeniu, a zaczyna się on od wywiadu z osobami przebywającymi wtedy w feralnym regionie, które opisywały, że widziały co najmniej jeden a być może dwa samoloty, które zbliżały się do samolotu pasażerskiego, po czym nastąpił upadek samolotu MH17. Inni świadkowie natomiast twierdzili, że widzieli samolot myśliwski SU-25 startujący z rejonu wypadku na chwilę przed przelatującym samolotem pasażerskim.

Po pierwsze – zaginiony reportaż BBC

BBC opublikowało na swojej stronie internetowej informację w dniu 23 lipca 2014 r., czyli zaledwie sześć dni po samym wydarzeniu, reportaż w języku rosyjskim, za pośrednictwem rosyjskiej sekcji BBC (na szczęście zarchiwizowany przez Global Research) o upadku samolotu, ale został on szybko usunięty bez podania przyczyny. Na szczęście niektórzy rosyjskojęzyczni użytkownicy zdołali go pobrać zanim został usunięty, a co najmniej dwa z tych pobrań zostały opublikowane na YouTube. Pierwszy został tam opublikowany 28 lipca 2014 r., z angielskimi napisami, oraz z nagłówkiem: “Ukraiński świadek naoczny potwierdza, że widział wojskowy samolot podążający za lotem MH17. Ocenzurowane nagranie video BBC z dnia 25.07.2014“. (Teraz już go nie ma, ale w rzeczywistości przeprowadzono wywiad z kilkoma świadkami, a nie tylko z jednym. Nie było tylko jednego “Naocznego świadka”.) Ponadto Global Research opublikowało 10 września 2014 r. jego tłumaczenie, pod tytułem, “Usunięty reportaż BBC. Ukraiński myśliwiec zestrzelił MH17-twierdzi naocznyświadek z Doniecka“, (samo wideo nadal znajduje się na YouTube i zostanie podlinkowane – tuż poniżej, abyś mógł je zobaczyć).

Wywiady przeprowadzone przez BBC zostały wykonane przez reporterkę Olgę Ivshinę. (Zobacz także http://archive.is/vFoh9). Filmowała mieszkańców w okolicy katastrofy. W jednym z fragmentów jej reportażu z 23 lipca 2014 r., było jednocześnie dwóch mieszkańców, którzy opisali to, co widzieli. Jeden z nich powiedział: “I był inny samolot”. Drugi natychmiast zaczął opisywać kolejny samolot, “wojskowy, obok niego (“niego” czyli samolotu pasażerskiego). Wszyscy to widzieli. To działo się poniżej cywilnego. “

Oto druga i jaśniejsza wersja tego klipu. (To jest ten, który nadal jest dostępny na YouTube.) Kluczowy fragment pojawia się w czasie 0:38-0:42

To był ponownie opublikowany film z 9 września 2014 r.,z tym samym tłumaczeniem na język angielski, tylko z wyostrzonym obrazem.

Tutaj są przeprosiny BBC datowane na 25 lipca 2014 r., z powodu usunięcia ich oryginalnego wideo z tego wywiadu, a jednak wciąż nie został on ponownie opublikowany. Jest nadal blokowany. Nawet dziś, kiedy dostępne są tylko te wersje, na których świadkowie potwierdzili, że widzieli to wydarzenie na własne oczy, są publikowane niezależnie, ale oto przeprosiny BBC: http://www.bbc.co.uk/russian/blogs/2014/07/140725_blog_editors_bbc_story_republished.shtml

A tutaj przeprosiny BBC przetłumaczone przez google translator na język angielski: http://archive.is/kc291

A więc najwyraźniej BBC zrobiło wszystko, co było w ich mocy, aby usunąć dowody, które przez pomyłkę opublikowali, a które pasowały do rekonstrukcji wydarzeń przedstawionych przez emerytowanego pilota Lufthansy Petera Haisenko, a które z kolei stały w sprzeczności z rekonstrukcją przedstawioną przez USA i Ukrainę – rekonstrukcją tych zachodnich mediów, na podstawie których prezydent USA Barack Obama namówił kraje UE do przyjęcia twardej polityki oraz rozszerzenia sankcji gospodarczych przeciwko Rosji, a wszystko to w oparciu o kłamstwa.

Następnie, w dniu 17 grudnia 2018 r., South Front opublikował artykuł z nagłówkiem “GRONO REDAKTORSKIE ŻĄDA KRWI: PRZYGLĄDAMY SIĘ W JAKI SPOSÓB BBC PRÓBOWAŁO ZNALEŹĆ DOWÓD, NA ROSYJSKI WPŁYW NA PROTESTY ŻÓŁTYCH KAMIZELEK“, gdzie poinformowali, że dziennikarka BBC Olga Ivshina, wysłała SMS-a do reportera na ulicach Paryża z instrukcjami, jakie scenariusze wydarzeń są pożądane przez kierownictwo BBC odnośnie demonstracji “żółtych kamizelek” przeciwko prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi;

– “Tak, szukam punktów zaczepienia. Redakcja chce krwi, yo“. 
– “A jeśli znajdziecie tych ultra-prawicowców [podczas protestów], czy będą mówić o Putinie i Moskwie? Cóż, przynajmniej Rosjanie chodzą protestować prawda?”

Ivshina instruowała Francuzkę czego szukać, aby mogła przedstawić jakieś “newsy”, które jej szefowie chcieli opublikować. Być może Ivshina została ukarana w 2014 r. i nauczyła się, żeby nigdy więcej nie dać się przyłapać na rozgłaszaniu wszystkiego, co podważa antyrosyjską linię propagandową rządu brytyjskiego.

Tak więc, te cenne zeznania naocznych świadków zestrzelenia MH17, są dostępne pomimo wysiłku zachodnich mediów (lub pisząc dokładniej – propagandowych mediów), a przyczyna tłamszenia prawdziwej wersji zdarzeń jest jasna dla każdego, kto wdział reportaż BBC z dnia 23 lipca 2014 r., gdzie przedstawiono kilku naocznych świadków. Wywiady z nimi były przeprowadzane osobno a nie jako grupą osób. A jednak wszystkie zeznania – być może pomimo tego, że Olga Ishina chciałaby, aby tego świadkowie nie powiedzieli – mówią o tej samej wersji, czyli o co najmniej jednym wojskowym myśliwcu unoszącym się w kierunku samolotu pasażerskiego tuż przed jego zestrzeleniem.

Innymi słowy, jasne jest, że BBC wymazało ten reportaż, ponieważ nie potwierdzał on wersji przedstawionej przez Zachód, która mówi, że ukraińscy, prorosyjscy separatyści wystrzelili pocisk naziemny “Buk” w kierunku samolotu myśląc, że ten cywilny samolot był ukraińskim samolotem wojskowym, który miał zbombardować ich oraz ich rodziny. Przede wszystkim jednak, rząd ukraiński przyznał się do tego, że zbombardował mieszkańców wioski, że przeprowadzali tam czystkę etniczną, co w rzeczywistości miało miejsce. Po drugie, to oświadczenie ukraińskiego rządu twierdziło również, że gdyby zdarzenie to miało miejsce w opisywany sposób, byłoby ono niezamierzonym, tragicznym wypadkiem spowodowanym obecnością rebeliantów. (Linia JIT polega teraz na tym, że zamiast opisanego powyżej scenariusza, był to wprost rosyjski atak na MH17).

Dlaczego więc “społeczność międzynarodowa” zareagowała potężnymi sankcjami ekonomicznymi wobec Rosji z powodu upadku tego samolotu – jak się okazuje spowodowanego przez Ukrainę? Cała zachodnia propagandowa narracja została zaprojektowana dla publiczności będącej zwykłymi głupcami, jeśli nie zwyczajnych psychopatów, którzy nie interesowali się losem ofiar kampanii czystek etnicznych. Troszczyli się oni tylko o „zachodnie” ofiary. Podstawowa wersja historii Zachodu nie ma sensu, jeśli nie zostanie uznane, że Zachód finansuje czystki etniczne, w celu oczyszczenia południowo-wschodniej Ukrainy, i że jakiekolwiek wsparcie, które Rosja zapewniłaby tamtejszym separatystom miałaby charakter defensywny, a nie ofensywny. Tymczasem to Rosja ma ponosić winę za zestrzelenie samolotu MH17 i to pomimo faktu, że to kontrola ruchu lotniczego na Ukrainie pokierowała pilota do strefy walk? W każdym razie ta wersja rosyjskiej odpowiedzialności jest fałszywa, od samego początku, aż do końca. A teraz (przynajmniej po 17 września 2018 r.) jest już ostatecznie obalona. Ale zachodnie media nadal kontynuują te kłamstwa, jakby w ogóle nie staniały.

Oto, jak absurdalnie jest to historia. Ktokolwiek z kręgu wojskowego, musiał wiedzieć od samego początku, że „wyjaśnienie” tej sprawy za pomocą rakiety Buk było wersją zupełnie bezsensowną.

ROSYJSKI FILM DOKUMENTALNY

Rosyjski film dokumentalny z 22 października 2014 r. został zatytułowany MH-17: Nieopowiedziana historia i przedstawia między innymi, filmy kilku pocisków “Buk” wystrzeliwanych przy innych okazjach w celu zilustrowania, jak zupełnie absurdalne jest wersja zdarzeń przedstawionych przez USA i ich sojuszników wydarzenia z udziałem MH17. W dniu 5 listopada 2014 r. podsumowałem to za pomocą screenów z rosyjskiego filmu dokumentalnego.

Kiedy nawet reporter BBC nie był w stanie znaleźć nikogo w całym regionie, kto mógłby opowiedzieć, że widział coś podobnego, jak bardzo prawdopodobne byłoby stanowisko rządu ukraińskiego w tej sprawie – że nie tylko zrobiła to jedna rakieta Buk, ale została ona wystrzelona przez (początkowo) prorosyjskich separatystów, a (następnie) przez armię rosyjską – w rzeczywistości? Oczywiście, każda osoba posiadająca jakąkolwiek wojskową wiedzę, musiała natychmiast rozpoznać, że bieg zdarzeń przedstawiony przez ukraiński rząd na temat zestrzelenia MH-17, był zwyczajnym nonsensem, ale czy któreś z zachodnich mediów donosiło, że przyjęta przez zachód narracja nie była tylko kłamstwem, ale absurdem wymagającym zupełnej ignorancji, aby mogła być w ogóle brana na poważnie przez opinię publiczną? Czy ktoś, kto wymaga ignorancji ze strony publicznej, sam pozostaje ignorantem? I to ma być Zachód z wolnymi mediami, z wolną prasą i demokracją, z prawdziwie świadomymi obywatelami, którzy mogą głosować w oparciu o prawdę, a nie zwykłych kłamstwach?

Oto wstęp do rosyjskiego filmu dokumentalnego

Kilku tutejszych mieszkańców powiedziało reporterowi rosyjskiej telewizji, że widzieli wojskowy odrzutowiec lecący w kierunku samolotu pasażerskiego, a żadna z osób tu przedstawionych, nie należała do tych samych, które opisywały dokładnie to samo reporterowi BBC, którego reportaż został usunięty przez kierownictwo BBC.

OTO JAK MH17 ZOSTAŁ ZESTRZELONY:

Teraz przejdźmy do wyjaśnienia, w jaki sposób ten samolot został faktycznie zniszczony:

Wcześniej podsumowałem dowody na rekonstrukcję wydarzenia dokonaną przez Petera Haisenko, ale zakwestionowałem przyjęte przez niego zeznania naocznego świadka, który zeznał, że samoloty które zestrzeliły MH17 to myśliwce SU-25. W wywiadzie udzielonym rosyjskiej telewizji, Haisenko był utwierdzony w przekonaniu, że to był to prawdopodobnie SU-25, zamiast myśliwców SU-27 lub Mig 29, które są również na wyposażeniu ukraińskich sił powietrznych, a wszystkie z tych samolotów używają 30 milimetrowych karabinów maszynowych “działek”. Ponieważ wszystkie trzy wymienione modele samolotów szturmowych używają karabinów maszynowych (“działek”) z pociskami kalibru 30 mm (który został wyraźnie użyty, zwłaszcza na kokpicie MH17), efektem byłyby identycznej wielkości, okrągłe otwory kalibru 30 mm, bez względu na wszystko pozostałe. Mój ostatni duży reportaż na temat tych dowodów, poprzedzający ustalenia JIT z 8 sierpnia 2014 r. oraz ich wzajemną zgodą na nie zgłaszanie niczego, co byłoby obciążające dla rządu Ukrainy w związku z incydentem MH17, był „Systematyczna rekonstrukcja zestrzelenia malezyjskiego samolotu pasażerskiego: Wina jest wyraźna i przytłaczająca.” To w zasadzie uwypukla całkowicie faktyczny sposób w jaki ten samolot został zestrzelony, i cel jego zestrzelenia, który miał “doprowadzić UE do przyjęcia twardej polityki, wraz ze sztywnymi sankcjami wobec Rosji “. Obama (za pośrednictwem reżimu, który zainstalował podczas zamachu z lutego 2014 r. w Kijowie) odniósł sukces tym samym uzyskując międzynarodowe sankcje przeciwko Rosji, których tak pragnął. Obama, a już na pewno nie Putin – a teraz wiemy, że w ogóle nie była to Rosją, nawet jeśli w grę wchodził Buk – był kluczową osobą stojącą za śmiercią 298 ofiar MH17 w dniu 17 lipca 2014 r. Zostały zamordowane przez Baracka Obamę (za pośrednictwem jego agentów, takich jak Victoria Nuland, która prowadziła ukraińską operację Obamy), i jest to tak oczywiste o ile nie bardziej, niż zamordowanie Jamala Khashoggi przez księcia Mohammeda bin Salmana, za pośrednictwem swoich agentów w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule, w dniu 2 października 2018 r.

Działania międzynarodowe (takie jak sankcje ekonomiczne) opierają się na takich fałszerstwach i “dowodach”, zupełnie wyjętych z pełnego kontekstu, jak to, przedstawione przez skrajnie prawicowego komentatora Forbesa Paula Rodericka Gregory’ego, ale nie posiadających takich kłamstw, ani dowodów obdartych z kontekstu, jaki został tutaj przedstawiony. Taka jest różnica między przedstawianiem wiadomości a propagandą, ale w dzisiejszych Stanach Zjednoczonych propaganda jest przedstawiana jak by była rzetelną wiadomością, a tymczasem autentyczne nowiny, które nie pasują do przyjętej narracji reżimu, zostają całkowicie stłumione. Skandalem jest nie tylko Obama i Ukraina, ale także propagandowe media, a nawet (choć w najmniejszym stopniu) ich odbiorcy, którzy prenumerują takie kłamliwe media.

Zachodnie rządy i ich “media informacyjne” traktują swoich obywateli, ich własną opinię publiczną, nie jako obywateli, ale jako frajerów. Traktują ich jako podmioty a nie obywateli. To nie jest autentyczna demokracja. Jest to neo-feudalizm a w rzeczywistości faszyzm.

Całe wyjaśnienie “zestrzelenia” malezyjskiego samolotu (pomysł, że tylko rakieta Buk spowodowała fizyczne uszkodzenia znalezionego wraku) jest tylko dla frajerów, a każdy w oficjalnych kręgach a także w prasie, kto ją wspiera, jest równie fałszywym człowiekiem jak ta żałosna fabuła którą sprzedaje. By uwierzyć w ten cały fałsz po tym, jak dostarczono tutaj wszystkich autentycznych dowodów, trzeba mieć skłonności do bycia niewolnikiem lub psychopatą. W tym przypadku psychopatą był Obama, który nie tylko dokonałkrwawego zamachu stanu, aby obalić demokratycznie wybranego prezydenta Ukrainy w lutym 2014 r., ale także teraz ciężko walczył o skłonienie Unii Europejskiej do zaakceptowania swoich sankcji przeciw Rosji, która zaakceptowała argumenty obywateli Krymu (którzy głosowali w 75% na obalonego prezydenta), aby ponownie zostać przyłączonym do Rosji. Masowe morderstwo z 14 lipca 2014 r., za które miała być obwiniona Rosja, było sztuczką Obamy, które umożliwiło mu zwycięstwo w tej sprawie.

WNIOSKI

Nie znamy wszystkich szczegółów dotyczących zestrzelenia MH17, ale wiemy teraz na pewno, że narracja tego wydarzenia przedstawiona przez zespół ukraiński 24 maja jest nie tylko fałszywa, ale jest jawnym oszustwem. Zespół ukraiński dostarczył dowody, które jeśli są autentyczne, faktycznie skazują Ukrainę. A zachodnie “media” ukrywają ten kluczowy fakt.

Teraz wiemy, dlaczego zachodnie rządy ukryły zamiast udostępniać społeczeństwu informacje z czarnych skrzynek oraz inne dowody, do których wciąż odmawiają dostępu ogółowi społeczeństwa. Mają one na celu oszukanie społeczeństwa, a nie informowanie go. Kłamstwo jest ich grą. Mogą nazywać to “patriotyzmem”. Zdrajcy prawdopodobnie tak zrobią. Zdrajcy w każdym kraju mogliby to zrobić. I tak robią. Wyznawcy tych kłamców stanowią ich twardy elektorat.

Niestety, każdy którego oszukują, staje się ich narzędziem, a wszyscy inni są wyłącznie ich ofiarami. Bezradni by obalić tyranów, którzy robią wszystko źle dla wszystkich, poza nimi samymi oraz ich kumpli z samych szczytów władzy.

Zaledwie dzień przed zestrzeleniem MH17, Bloomberg News opublikował artykuł 16 lipca 2014 r., “UE opracowuje sankcje przeciw Rosji pod naciskiem USA na Ukrainę” i poinformował, że “USA nalega, by Unia zajęła ostrzejsze stanowisko wobec Moskwy”. Dzień wcześniej, 15 lipca nagłówek Bloomberga brzmiał: “Przywódcy UE ważą sankcje przeciwko Rosji za Ukrainę”, a sprawozdanie to zostało otwarte: “Spotkanie liderów Unii Europejskiej w Brukseli rozważy rozszerzenie sankcji przeciwko Rosji w związku z konfliktem na Ukrainie, jak apeluje USA do UE, by zajęła twardsze stanowisko wobec Moskwy”. Czy tragedia z 17 lipca wydarzyła się zupełnie przypadkowo, akurat w czasie, kiedy Obama naciskał na ustanowienie sankcji przeciwko Rosji za to co stało się wcześniej na Ukrainie? Reżimowi, który Obama zainstalował na Ukrainie w lutym 2014 r. potrzebne było nie tylko jego wsparcie, ale także wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego (w celu uzyskania pożyczek) oraz UE (do której dążyła). Prawdopodobnie presja wywierana na Ukrainę, była dalece większa, niż ta wywierana na przywódców UE. Ale amerykańskich nacisków było z pewnością wiele na wszystkich uczestników tej maskarady. UE została wskazana i napiętnowana, jako nie zgadzająca się na zwiększenie sankcji wobec Rosji. Obama potrzebował UE w celu szybkiego zatwierdzenia swoich zwiększonych sankcji, aby utrzymać tempo całej kampanii antyrosyjskiej, co było pokłosiem zamachu stanu z lutego 2014 r. na Ukrainie. Teraz potrzebne było dramatyczne wydarzenie, aby Obama mógł uzyskać pełną współpracę z UE. Obama potajemnie rozpoczął swoją operację przejęcia Ukrainy co najmniej do 2011 roku. Ta operacja była dla niego jednym z głównych celów jego całej, dwuletniej prezydentury. Zestrzelenie samolotu pasażerskiego nad Ukrainą, dało Obamie to czego chciał – pełne poparcie dla sankcji ze strony UE. Ukraina dostarczyła tego wsparcia właśnie wtedy, gdy było najbardziej potrzebne. Było to niezbędne, aby Ukraina mogła wejść do UE. Przystąpienie do UE byłoby niezbędne, aby Ukraina mogła wejść do NATO – kolejny kluczowy krok w planie grupy Bilderberg.

Kontynuowanie sankcji jest łatwiejsze niż ich pierwotnie narzucanie. W dniu 22 grudnia 2018 r. serwis UAwire pod nagłówkiem “UE rozszerza sankcje gospodarcze przeciwko Rosji” poinformował, że 14 grudnia sankcje UE wobec Rosji, które opierają się na domniemanej rosyjskiej agresji w stosunku do Ukrainy lub przeciwko niej, są rozszerzane: UAwire też zwrócił uwagę “Te środki zostały pierwotnie wprowadzone na dzień 31 lipca 2014 r. na okres jednego roku, w reakcji na rosyjskie działania mające na celu destabilizację sytuacji na Ukrainie, a następnie rozszerzone we wrześniu 2014 r. “UE wspiera i bierze udział w kłamstwach i sankcjach amerykańskiego reżimu wobec Rosji. Te zbrodnie i kłamstwa zaczęły się od Obamy, ale są kontynuowane przez jego następcę – Trumpa, a także zbrodniami UE poprzez przyłączenie się, zamiast potępić nie tylko sankcje, ale także kłamstwa na których opierają się te sankcje. W ten sposób UE pośrednio bierze na siebie winę rządu USA w masowych morderstwach, które miały miejsce w dniu 17 lipca 2014 r.

Być może rodziny ofiar i linie Malezja Airlines (które są własnością rządu Malezji), będą teraz stawiały zarzuty zarówno cywilne jak i karne, początkowo przeciwko Ukrainie i jej prezydentowi Petro Poroszenko, a ostatecznie przeciwko Wiktorii Nuland, Barackowi Obamie i Stanom Zjednoczonym, ale także przeciwko rządowi holenderskiemu za jego zmowę z rządem Stanów Zjednoczonych w oszukańczym “dochodzeniu”, które wcześniej umówiło się co do winy Rosji. (Tajna umowa podpisana przez Malezję z JIT, może ostatecznie uniemożliwić Malezji przyłączenia się do takich pozwów.) Holandia wstępnie oskarżyła Rosję, szczególnie za sprawą zawartej w dniu 8 sierpnia 2014 r. tajnej, czterostronnej umowy (do której dołączył w późniejszym czasie rząd Malezji), aby umożliwić Ukrainie, rzeczywistemu podejrzanemu w tej sprawie, prawo weta w przypadku przypisywania jej winy w tej sprawie. Jednakże nie tylko rodziny ofiar powinny pozywać winnych, ale także wszystkie ofiary katastrofy powinny być reprezentowane w tym przypadku. Miało miejsce także wiele naruszeń prawa międzynarodowego. Zamach Obamy na Ukrainę był jednym z nich. Zestrzelenie MH17 wynikało bezpośrednio z zamachu stanu i było jego przedłużeniem. Tragedia nie mogła by mieć miejsca, bez zamachu stanu. Ten zamach jest zatem ważną częścią sprawy MH17.

W dniu 20 września 2017 r. 5 państw w JIT podpisało wspólne “Protokół ustaleń“, w którym stwierdza się, że “Porozumienie sygnatariuszy i innych krajów, które będą wspierać wkład finansowy w krajowe postępowania w Holandii, zostaną określone w memorandum finansowym” oraz „Niniejsze Memorandum pozostanie w mocy przez pięć lat i będzie automatycznie przedłużane o kolejne pięcioletnie okresy”. Zatem zamierzają kontynuować swoje “śledztwo” w sprawie MH17, tak długo, aż będą mogli przedstawić światu dowody na winę Rosji. Jednak zanim do tego dojdzie, wszystkie rodziny ofiar i ich dzieci już dawno odejdą, a to oszustwo i farsa wreszcie się skończą w taki sam tajemniczy sposób w jaki się zaczęło, i tylko nieliczni będą się tym jeszcze przejmować.

Czy zamiast tego, rodziny ofiar rozpoczną postępowanie sądowe, właśnie teraz, przeciwko wszystkim członkom JIT, za zmowę i przeciwko prowodyrom w USA, którzy zażądali aby dokonano tego masowego morderstwa, a także wobec sprawców na Ukrainie, którzy faktycznie to zlecili i dokonali?

Może nawet uda im się przekonać Baracka Obamę, by zwrócił swoją Pokojową Nagrodę Noblea za rok 2009.

Amerykański reżim opracował to masowe morderstwo, aby uzyskać poparcie UE dla sankcji wobec Rosji, których to UE świadomie przestrzegała i nadal przestrzega agresji i kłamstw amerykańskiego reżimu wobec Rosji. Ofiary mordu MH17 w liczbie 298 są więc nie tylko ofiarami reżimu USA, ale również ofiarami UE, a nie Rosji. Rosja była rzeczywistym celem potencjalnego ukraińskiego pocisku Buk i ukraińskich myśliwców, które doprowadziły do upadku MH17. Ofiary MH17 były jedynie “wtórnymi szkodami” w trwającej od dziesięcioleci anty-rosyjskiej wojnie reżimu amerykańskiego. W ten sposób dzisiejsza Ameryka współzawodniczy w świecie, grając bardzo nieczysto i uciekając, wspomagana przez sojuszników, którzy popierają i przyłączają się do okrucieństw reżimu USA.

A teraz, które główne, zachodnie media będą przedstawiać te solidnie udokumentowane fakty? Czy to nie jest najwyższy czas aby to rozpocząć? Czy oni w ogóle mają honor?

Tłumaczenie Enigmatis

Artykuł ukazał się na https://www.strategic-culture.org